четвъртък, 18 ноември 2010 г.

Ще познаеш истината и истината ще те направи свободен :: Научен факт- Колумб не е открил Америка

Ще познаеш истината и истината ще те направи свободен :: Научен факт- Колумб не е открил Америка: "- изпратено чрез Google Toolbar"